არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კლინიკური ფსიქოლოგიის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

04 აგვისტო, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 29 ივლისს კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამაზე ჩატარებული ღია კონკურსის საბოლოო შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

1. გიორგი დონაძე - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;
2. თამარ აზმაიფარაშვილი - ასისტენტ -პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;