არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა OSCE

14 აგვისტო, 2020

SEU-ს მედიცინის სკოლის ინიციატივით, ჩატარდა ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა OSCE - ოსკი, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნების მედიცინის სკოლებში აპრობირებული გამოცდის ფორმაა. OSCE-ს მიზანია სტუდენტის უნარებისა და კომპეტენციის დადგენა კლინიკურ გარემოში, რაც მიზნად ისახავს მისცეს სტუდენტებს პრაქტიკული გამოცდილება