არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სასერტიფიკატო კურსი „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება"

21 აგვისტო, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ტრენინგ ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას გაიაროთ მოკლე კურსი „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო MS EXCEL-ის ფორმულების გაცნობა;
  • ანგარიშგების მომზადება;
  • იჯარა IFRS16 ამორტიზაციის ცხრილის აწყობა და რეკლასიფიკაციის შემდეგ გავლენები ანგარიშგებაზე;
  • ფინანსური უწყისების ანალიზი.

კურსის დასრულების შემედგ მსმენელები შეძლებენ: დამოუკიდებლად მოამზადონ ყოველთვიური და ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგება, ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო დოკუმენტების შევსება , ფინანსური უწყისების ანალიზს, ასევე , ისწავლიან MS EXCEL-ის ფორმულებს , რაც დაეხმარებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში.

ტრენერი: ნინო ოღაძე, 2011 წლიდან არის ACCA წევრი.2011 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი. 2015 წლიდან Microsoft Office Excell 2010-ის სერთიფიცირებული წევრი.

ხანგრძლივობა: 3 შეხვედრა
თარიღი: 7,9,11 სექტემბერი; 19:00-21:00 სთ; 
ღირებულება : 110ლარი

დარეგისტრირდით