არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ინფორმაცია SEU GRADUATION-თან დაკავშირებით!

25 აგვისტო, 2020

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებიდან გამომდინარე, SEU- კურსდამთავრებულთა GRADUATION- ჩატარდება 2020 წლის 19 და 20 სექტემბერს

19 სეტემბერს გაიმართება კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო შემდეგი სპეციალობის სტუდენტებისთვის:

ბაკალავრიატი:

 • მენეჯმენტი
 • ფინანსები
 • ბიზნეს ადმინისტრირება
 • ტურიზმი

მაგისტრატურა:

 • საბანკო საქმე
 • ადამიანური რესურსების მართვა

20 სეტემბერს გაიმართება კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო შემდეგი სპეციალობის სტუდენტებისთვის:

ბაკალავრიატი:

 • სამართალი
 • ფსიქოლოგია
 • ჟურნალისტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები

მაგისტრატურა:

 • სამართალი
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • განათლების ადმნისტრირება

შეგახსენებთ, რომ SEU Graduation-ზე დასწრება შეუძლიათ 2020 წლის ზამთრის და გაზაფხულის სემესტრის კურსდამთავრებულებს, ასევე მათ, ვინც ზაფხულის სემესტრში ამთავრებს უნივერსიტეტს დამატებით ინფორმაციას გრედუეიშენის  ჩატარების ადგილის, საათის და სხვა საორგანიზაციო საკითხებიის შესახებ   მიიღებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების (სმს) სახით.