სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია - ISSC 2021

17 თებერვალი, 2021

SEU-ს ორგანიზებით 2021 წლის 16-17 თებერვალს, გაიმართა სტუდენტური, საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია - ISSC 2021

კონფერენციაში, სეუს სტუდენტების გარდა, მონაწილეობდნენ საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების 200 -მდე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტი.

მონაწილეებმა მოხსენებები წარმოადგინეს  შემდეგი მიმართულებებით:

  • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, მართვა;
  • სამართალი;
  • საერთაშორისო ურთიერთობები;
  • ფსიქოლოგია;
  • ჟურნალისტიკა;
  • მედიცინა.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი, ხოლო რეცენზირებული ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში.