სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU ორგანიზაცია Crossref-ის წევრი გახდა

18 თებერვალი, 2021

.. 12 თებერვალს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ გახდა ორგანიზაცია Crossref-ის წევრი და ამგვარად შეუერთდა საერთაშორისო საგამომცემლო საზოგადოებას. ამიერიდან, უნივერსიტეტის გამოცემაში დაბეჭდილ სამეცნიერო სტატიებს მინიჭებული ექნებათ უნიკალური კოდი - ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი DOI, რაც ხელს შეუწყობს სეუ- მიერ გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომებისა და სტატიების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე იდენტიფიცირებას, საშუალებას მისცემს უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, აიმაღლოს ცნობადობა საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში, გახადოს საკუთარი სამეცნიერო ნაშრომები უფრო ხელმისაწვდომი და ციტირებადი და ამგვარად, უკეთ შეძლოს საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში ინტეგრაცია.