სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

16 სექტემბერი, 2021

მიღება 2021-2022 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის კანდიდატების საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 3 აგვისტოდან 24 სექტემბრის ჩათვლით სამ ეტაპად, ორშაბათი-პარასკევი:

16 სექტემბერი, 2021

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამით სარგებლობის უფლება აქვს  სტუდენტს, რომლიც რეგისტრირებულია  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში და მინიჭებული სარეგისტრაციო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე და ოჯახის საცხოვრებელ მისამართად მითითებულია ქალაქი თბილისი.

15 სექტემბერი, 2021

შიდა მობილობა

სტუდენტებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ შიდა მობილობით და გადახვიდეთ თქვენთვის სასურველ პროგრამაზე (ერთი საფეხურის ფარგლებში), გამოაგზავნეთ მითითებულ ვადაში ელექტრონული განცხადება emis.seu.edu.ge-ს პირადი გვერდიდან (ელ. კანცელარია > ახალი განცხადების შექმნა > აირჩიე შიდა მობილობა).

14 სექტემბერი, 2021

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარებულ აკადემიურ კონკურსში კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

13 სექტემბერი, 2021

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები

მაგისტრობის კანდიდატები, რომლებმაც მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება, უნივერსიტეტში ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ 14 სექტემბრის 10:00 საათიდან 17 სექტემბრის 18:30 საათის ჩათვლით 701 ოთახში.

10 სექტემბერი, 2021

DAAD სასტიპენდიო პროგრამები 2020/2023

DAAD აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამებს 2022/2023 აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის:

სიახლის გამოწერა