სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

განრიგი

დაწყების თარიღი:

07 სექტემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდულობა:

7, 9, 11 სექტემბერი; 19:00-21:00 სთ; 

დამთავრების თარიღი:

11 სექტემბერი, 2020

მიმოხილვა

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ტრენინგ ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას გაიაროთ მოკლე კურსი „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“.

კურსის დასრულების შემედგ მსმენელები შეძლებენ: დამოუკიდებლად მოამზადონ ყოველთვიური და ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგება, ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო დოკუმენტების შევსება , ფინანსური უწყისების ანალიზს, ასევე , ისწავლიან MS EXCEL-ის ფორმულებს , რაც დაეხმარებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში.

ტრენერი: ნინო ოღაძე, 2011 წლიდან არის ACCA წევრი.2011 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი. 2015 წლიდან Microsoft Office Excell 2010-ის სერთიფიცირებული წევრი.

თემატიკა

  • ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო MS EXCEL-ის ფორმულების გაცნობა;
  • ანგარიშგების მომზადება;
  • იჯარა IFRS16 ამორტიზაციის ცხრილის აწყობა და რეკლასიფიკაციის შემდეგ გავლენები ანგარიშგებაზე;
  • ფინანსური უწყისების ანალიზი.

ტრენერები

ტრენინგის ღირებულება

110 ლარი

რეგისტრაცია
Message body empty