სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

განრიგი

დაწყების თარიღი:

03 აპრილი, 2023

ტრეინინგის პერიოდულობა:

19:00 - 21:00

დამთავრების თარიღი:

03 მაისი, 2023

მიმოხილვა

კურსის მიზანია მსმენელებმა შეძლონ ექსელში სამუშაოს სწრაფად და ეფექტურად შესრულება, ფინანსური მონაცემების მონიტორინგი, ე.წ. “Nested” ფორმულების აწყობა, უკვე დაწერილი ფორმულების გადამოწმება, ერთდროულად რამდენიმე ცხრილთან მუშაობა, ანალიზი და საბოლოოდ დამუშავებული მონაცემების ეფექტური ვიზუალიზაცია.

კურსი განკუთვნილია: ფინანსური მენეჯერებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის, გაყიდვების და საბანკო სფეროში მომუშავე ნებისმიერი პირებისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ან/და გაიუმჯობესოს  ექსელის ცოდნა, ფინანსურ მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის მიმართულებით.

კურსის გასავლელად აუცილებელია ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

კურსის დასრულების შემდეგ, მსმენელებს ეცოდინებათ თითოეული ფორმულის  შინაარსობრივი და ანალიზური ნაწილი. კურსს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. ყველა გავლილი თემის  დამუშავება მოხდება პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე და  მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა, თავად შეასრულონ ოპერაციები.  კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი!

მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით.

კურსის ღირებულება: 380 ლარი.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა.

სალექციო დღეები: ორშაბათი-ოთხშაბათი, 19:00 დან - 21:00 საათამდე.

კურსი დაიწყება 3 აპრილს!

SEU-ს სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 15%-იანი ფასდაკლება!

ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი პირის დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება!

დარეგისტრირდი

თემატიკა

  • TABLE FORMAT, PASTE SPECIAL, GO TO;
  • ლოგიკური ფორმულები (IF, IFERROR, AND, OR);
  • მათემატიკური და სტატისტიკური ფორმულები (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, COUNT VS COUNTA, COUNTBLANK, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MEDIANA, MODE);
  • თარიღის ფორმულები (TODAY, DAY/MONTH/YEAR, DATE, WORKDAY.INTL, NETWORKDAYS.INTL, WEEKDAY, DATEDIF);
  • WHAT IF ANALYSIS, ფინანსური ფორმულები (PV, FV, PMT, IPMT, RATE, XNPV, XIRR, MIRR);
  • მონაცემთა ძებნის ფორმულები (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH), DATA VALIDATION;
  • მონაცემთა ვიზუალიზაცია, CONDITIONAL FORMATING, GANTT CHART - დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების კონტროლი;
  • PIVOT TABLE, PIVOT CHART;
  • შუალედური ტესტი;
  • ფინალური ტესტი.

ტრენერები

ტრენინგის ღირებულება

380 ლარი

რეგისტრაცია
Message body empty