სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

აკადემიური კონკურსები

აკადემიური კონკურსი მედიცინის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 18 სექტემბერი, 2023
ბოლო ვადა 27 ოქტომბერი, 2023
აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 03 აგვისტო, 2023
ბოლო ვადა 13 სექტემბერი, 2023
აკადემიური კონკურსი IT მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ივნისი, 2023
ბოლო ვადა 20 ივლისი, 2023
აკადემიური კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 01 ივნისი, 2023
ბოლო ვადა 15 ივლისი, 2023
აკადემიური კონკურსი - სამართალი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 23 მარტი, 2023
ბოლო ვადა 25 აპრილი, 2023
აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 30 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 14 ნოემბერი, 2022
აკადემიური კონკურსი მედიცინის ინგლისურენოვან ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 09 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 13 ოქტომბერი, 2022
აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 03 აგვისტო, 2022
ბოლო ვადა 12 სექტემბერი, 2022
აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები (კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა)
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 26 ივლისი, 2022
კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 01 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 10 აგვისტო, 2022