სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

აკადემიური კონკურსები

აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ივლისი, 2021
ბოლო ვადა 16 აგვისტო, 2021
აკადემიური კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ივლისი, 2021
ბოლო ვადა 16 აგვისტო, 2021
მედიცინის აკადემიური კონკურსი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 02 თებერვალი, 2021
ბოლო ვადა 12 მარტი, 2021
აკადემიური კონკურსი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართლებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 28 დეკემბერი, 2020
ბოლო ვადა 29 იანვარი, 2021
აკადემიური კონკურსი ტურიზმის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 28 დეკემბერი, 2020
ბოლო ვადა 29 იანვარი, 2021
აკადემიური კონკურსი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 28 დეკემბერი, 2020
ბოლო ვადა 29 იანვარი, 2021
აკადემიური კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 28 დეკემბერი, 2020
ბოლო ვადა 29 იანვარი, 2021
აკადემიური კონკურსი - ინფორმაციული სისტემები
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 ოქტომბერი, 2020
ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი, 2020