სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

აკადემიური კონკურსები

აკადემიური კონკურსი - სამართალი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 23 მარტი, 2023
ბოლო ვადა 25 აპრილი, 2023
აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 30 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 14 ნოემბერი, 2022
აკადემიური კონკურსი მედიცინის ინგლისურენოვან ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 09 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 13 ოქტომბერი, 2022
აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 03 აგვისტო, 2022
ბოლო ვადა 12 სექტემბერი, 2022
აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები (კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა)
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 26 ივლისი, 2022
კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 01 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 10 აგვისტო, 2022
აკადემიური კონკურსი იურიდიულ ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 23 ივნისი, 2022
ბოლო ვადა 27 ივლისი, 2022
აკადემიური კონკურსი - კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 06 ივნისი, 2022
ბოლო ვადა 07 ივლისი, 2022
აკადემიური კონკურსი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 მაისი, 2022
ბოლო ვადა 12 ივლისი, 2022