სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ინფორმაცია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გამოცხადეული აკადემიური კონკურსის ვადების ცვლილების შესახებ

დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 თებერვალი, 2022
ბოლო ვადა 25 მარტი, 2022

აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე, ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე, ფინანსების საბაკალავრო პროგრამაზე, ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე რექტორის 2022 წლის 09 თებერვლის N089 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის ვადების შესახებ ცვლილება.

კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2022 წლის - 8 თებერვლიდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 9 დან - 25 მარტის ჩათვლით;
 • კონკურსის პირველი ეტაპი - საბუთების გადარჩევა: 2022 წლის 28 მარტი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ტესტირება / საჩვენებელი ლექცია - ინგლისურ ენაში კომპეტენციის დასადასტურებლად: 2022 წლის 29 მარტი;
 • კონკურსის მესამე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: 2022 წლის 30-31 მარტი, (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);

 

კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 1 აპრილი

 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის 4 აპრილის ჩათვლით;
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის 5 აპრილი;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2022 წლის 6 აპრილი.

 

საკონკურსო ვაკანსიები: 

ბიზნესის ადმინისტრირებების ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

მენეჯმენტის მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით);
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

მარკეტინგის მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით);
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით);
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით);
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ფინასების საბაკალავრო პროგრამაზე:

ფინანსური აღრიცხვის მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (პროფესიული ნიშნით);
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ინვესტიციების მიმართულებით:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ტუროპერეიტინგის მიმართულებით:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია (აკადემიური ნიშნით).

 

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე:

 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია (პროფესიული ნიშნით)

დეტალური ინფორმაცია აკადემიური კონკურსის შესახებ იხილეთ დანართი N 1

დანართი 1 - აკადემიური კონკურსისაკონკურსო ანკეტა

საკონკურსო განცხადების ფორმა

Message body empty