სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები (კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა)

დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 ივლისი, 2022
ბოლო ვადა 26 ივლისი, 2022

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაზე, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • გულნარა ჯანელიძე
  • თამაზ ობგაძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ია აფციაური

ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მარიამ შიუკაშვილი
  • შალვა ბერიაშვილი