სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

Visit of the Pupils of Private School IBMthiebi at SEU

18 მარტი, 2023

On March 17, Georgian National University SEU hosted the pupils of private school IBMthiebi.

Within the visit the pupils and teachers received detailed information on the study programs, exchange programs existing at the university and on other issues of their interest.

Within the framework of the meeting the training was held for the pupils on the topic: ‘’How to Choose a Profession Correctly’’

Trainer: Lia Zazashvili – associate professor of SEU, psychologist.

Message body empty