არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

04 ივნისი, 2019

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-შიაკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 2019 წლის 08 აპრილის რექტორის N 261 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების მიხედვითარჩეულ იქნან შემდეგი კონკურსანტები

სამართლის მიმართულებით:
ვარძელაშვილი იოსებ - პროფესორის თანამდებობაზე
ჯუღელი თეა -  ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
მაჭარაძე ზურაბ - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
ხარიტონაშვილი ნინო - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 

საერთაშორისოურთიერთობების მიმართულებით: 
ცაავა გელა - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
ოხანაშვილი ნინო - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე

ჟურნალისტიკის  მიმართულებებით:
მახარაძე ია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
მაჭარაშვილი თინათინ - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე
გორდელაძე მარინა- ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე

ინგლისური ენის სწავლების  მიმართულებებით:
ქუთათელაძე მაია - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე

განათლების ადმინისტრირების  სამაგისტროპროგრამაზე:
ბარათელი ნატალია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
ზუმბაძე ნონა - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 

ფინანსები/საბანკო საქმი მიმართულებებით:
ჯულაყიძე შალვა - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე

ადამიანური რესურსების მართვისსამაგისტრო პროგრამაზე:
წულაია ია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 

მედიცინის ფაკულტეტზე:
ონაშვილი ნიკოლოზ- ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე