სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სწავლა

პირველკურსელთა გზამკვლევი

გზამკვლევი დაგეხმარებათ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს გარემოსა და საუნივერსიტეტო ცხოვრების გაცნობაში.

გზამკვლევი პირველსემესტრელი ბაკალავრებისათვისგზამკვლევი პირველსემესტრელი მაგისტრანტებისათვისგზამკვლევი მობილობით გადმოსული სტუდენტებისათვის