სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კურსდამთავრებულთა კლუბი

კლუბში  გაწევრიანება

კურსდამთავრებულთა კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნები და მიმართულებები 

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია:

  • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა და სტუდენტებს შორის კავშირის დამყარება და გამტკიცება;
  • კურსდამთავრებულთა ძალისხმევის გაერთიანება უნივერსიტეტის პოზიციებისგან მტკიცების მიზნით;
  • კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერა მათი საზოგადოებრივი მდგომარეობის განმტკიცებისა და საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში წარმატების მიღწევის მიზნით.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერის სისტემის განვითარება და განმტკიცება;
  • უნივერსიტეტის კავშირების დამყარება და განმტკიცება იმ ორგანიზაციებთან და წარმოება-დაწესებულებთან, სადაც საქმიანობენ კურსდამთავრებულები;
  • მონაწილეობა კურსდამთავრებულთა შრომით მოწყობაში მათი კომპეტენციების გათვალისწინებით;
  • კურსდამთავრებულთა, პროფესორ მასწავლებლებთა და სტუდენტებთან თემატური შეხვედრების ჩატარება;
  • საქველმოქმედო საქმიანობის ორგანიზება;
  • ინფორმაციის გავრცელება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა.

Message body empty