სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

21 თებერვალი, 2024

ვორკშოპი თემაზე: „ვებ-პროგრამირების საწყისები“

20 თებერვალს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში სკოლის მოსწავლეებისთვის გაიმართა ვორკშოპი თემაზე: „ვებ-პროგრამირების საწყისები“.

21 თებერვალი, 2024

შიდა მობილობა

გამოცხადდა 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა.

19 თებერვალი, 2024

SEU-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“ განთავსდა ღიად ხელმისაწვდომ ჟურნალთა ყველაზე დიდ და ავტორიტეტულ DOAJ-ის ბაზაში

SEU-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“ განთავსდა ღიად ხელმისაწვდომ ჟურნალთა ყველაზე დიდ და ავტორიტეტულ DOAJ-ის ბაზაში:  https://shorturl.at/iqTU6  

19 თებერვალი, 2024

წალენჯიხის lV და V სკოლის ვიზიტი SEU-ში

SEU-ს წალენჯიხის lV და V სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები ესტუმრნენ.

19 თებერვალი, 2024

აკადემიური კონკურსის შედეგები ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

ბიზნეს ანალიტიკის სამაგისტრო პროგრამა:  მიმართულება: ბიზნეს ანალიტიკა მარიამ ჯოხაძე - ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით)  ელენე ჯოხაძე- ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით)  თამარ გობეჯიშვილი- ასისტენტ-პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) 

15 თებერვალი, 2024

ტრენინგი თემაზე "ინტერაქციული და პრაქტიკული ონლაინ ინსტრუმენტები სასწავლო პროცესისთვის"

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამისა და კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით სკოლის მასწავლებლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე "ინტერაქციული და პრაქტიკული ონლაინ ინსტრუმენტები სასწავლო პროცესისთვის". 

სიახლის გამოწერა