არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

19 ივნისი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.

12 ივნისი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ტრეინინგ ცენტრი გთავაზობთ ინტერიერის დიზაინის ონლაინ სასერტიფიკატო კურსს.

12 ივნისი, 2020

კურსის თემატიკა, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ჭრილში განიხილება და მოიცავს: პრეტესტი შესავალი გადასახადებში, ძირითადი ცნებები და განმარტებები, მოქმედი გადასახადების კლასიფიკაცია საშემოსავლო და მოგების გადასახადები საშემოსავლო და მოგების გადასახადების გადახდის წყაროსთან დაკავების წესი გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის განხილვა

11 ივნისი, 2020

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო MS EXCEL-ის ფორმულების გაცნობა; ანგარიშგების მომზადება; იჯარა IFRS16 ამორტიზაციის ცხრილის აწყობა და რეკლასიფიკაციის შემდეგ გავლენები ანგარიშგებაზე; ფინანსური უწყისების ანალიზი.

11 ივნისი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით, 11 ივნისს, 16:00 საათზე, ჩატარდება ონლაინ დისკუსია - "პროფესიული ეთიკის გავლენა ადვოკატის საქმიანობაზე".

10 ივნისი, 2020

11 ივნისს, ევროპის დღეების ფარგლებში, სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს უფროსკურსელებისა და მაგისტრანტებისთვის ჩატარდება სემინარი საქართველოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ.

სიახლის გამოწერა