სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

05 მარტი, 2021

კონფერენცია - „SEU -ს სრული პოტენციალის რეალიზება მოდერნიზების პროცესში“

2021 წლის 4 მარტს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისათვის გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით: „SEU-ს სრული პოტენციალის რეალიზება მოდერნიზების პროცესში“.

05 მარტი, 2021

ვაკანსია ხარისხის განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე SEU-ში

ძირითადი მოვალეობები: სწავლება-სწავლის და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა. ლექციების, სემინარების, ჯგუფური მუშაობის, პრეზენტაციებისა და სხვა სახის აქტივობების მუდმივი მონიტორინგი და შეფასება. ძირითადი მიგნებების წარდგენა

05 მარტი, 2021

 ვაკანსია იურიდიული სამსახურის უფროსის პოზიციაზე SEU-ში

ძირითადი მოვალეობები:  უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტების პროექტების მომზადება და/ან აქტების საბოლოო რედაქციის შემუშავებაში მონაწილეობა; უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული შიდა სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი ანალიზი, საჭიროების შემთხვევაში, დასკვნების მომზადება, საკანონმდებლო

26 თებერვალი, 2021

მობილობით ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუდენტები, რომლებიც 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობით ჩაირიცხნენ სეუ-ში, ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 2021 წლის 1 მარტიდან  4 მარტის ჩათვლით (გარდა 3 მარტისა) , 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

26 თებერვალი, 2021

წიგნის პრეზენტაცია - სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტში სეუ ამა წლის 25 თებერვალს გაიმართა პროფესორი იოსებ ვარძელაშვილის წიგნის სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) პრეზენტაცია.

25 თებერვალი, 2021

SEU-ს სტუდენტბისა და კურსდამთავრებულების საყურადღებოდ!

თბილისის მერიის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება საერთაშორისო პროგრამების - “ერასმუს+ ახალგაზრდებისთვის“ და "ევროპის სოლიდარობის კორპუსი” ფარგლებში თბილისში მცხოვრები 18-30 წლის ახალგაზრდებისთვის საერთაშორისო მოხალისეობრივ პროგრამას იწყებს.

სიახლის გამოწერა