არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU თანადაფინანსება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მფლობელი, ცხინვალის რეგიონიდან, აფხაზეთიდან დევნილი და საინგილოში მცხოვრები ასევე ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტები სეუ-ში პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხვის შემთხვევაში სარგებლობენ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს წამახალისებელი ფინანსური შეღავათით.

  • ფინანსური  შეღავათის ოდენობა შეადგენს 740 ლარს, უნივერსიტეტში სწავლის თითოეული წლისათვის.
  • სტუდენტს აქვს ფინანსური შეღავათის მიღების უფლება, არაუმეტეს სწავლის 4 წლის განმავლობაში;
  • ფინანსური შეღავათით სარგებლობის პერიოდში სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს სხვა სახის ფინანსური შეღავათით (სტიპენდიით).
  • ფინანსური შეღავათი  ჩაითვლება სწავლის საფასურში. სტუდენტი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს ფინანსური შეღავათის თანხა სხვა მიზნებისთვის.