არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კლინიკური ფსიქოლოგიის აკადემიური კონკურსის შედეგები

30 ივლისი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 29 ივლისს კლინიკური ფსიქოლოგიის პროგრამაზე ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

  1. გიორგი დონაძე - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;
  2. თამარ აზმაიფარაშვილი - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებბაზე;