არ მსურს გამოწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირება

საგამოცდო საკითხები

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხები

ინგლისურის ტესტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირება