არ მსურს გამოწერა

სოციალური ფსიქოლოგია

საგამოცდო საკითხები

სოციალური ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხები

ინგლისურის ტესტი