არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

არჩევითი სასწავლო კურსი XII სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სისხლძარღვთა ქირურგია 2 XII

სავალდებულო სასწავლო კურსები XII სემესტრი

4 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ქირურგია IV 3 XII
სინდრომული დიფერენციალური დიაგნოსტიკა 7 XII
სამედიცინო რეაბილიტაცია 5 XII
კლინიკური პრაქტიკა 8 XII

არჩევითი სასწავლო კურსი XI სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
წამლის რაციონალური გამოყენების ასპექტები 2 XI
ტრანსპლანტოლოგია 2 XI

სავალდებულო სასწავლო კურსები XI სემესტრი

4 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პედიატრიული ქირურგია 4 XI
ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია 3 XI
სასამართლო მედიცინა 3 XI
ნეიროქირურგია 2 XI
გადაუდებელი მედიცინა II და კატასტროფის მედიცინა 4 XI
კლინიკური ფსიქოლოგია 2 XI
ლაბორატორიული მედიცინა 2 XI
სამეცნიერო კვლევა (ნაშრომის შესრულება/ გაფორმება/პრეზენტაცია) 5 XI

არჩევითი სასწავლო კურსი X სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბალნეოთერაპია და ფიზიოთერაპია 2 X

სავალდებულო სასწავლო კურსები X სემესტრი

4 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
დერმატოვენეროლოგია 4 X
ოფთალმოლოგია 4 X
ტრავმატოლოგია და ორთოპედია 4 X
ინფექციური დაავადებები II 4 X
ფსიქიატრია 5 X
ფთიზიატრია 3 X

არჩევითი სასწავლო კურსი IX სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პედიატრიული ენდოკრინოლოგია 2 IX

სავალდებულო სასწავლო კურსები IX სემესტრი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ნევროლოგია II 4 IX
ქირურგია III 5 IX
პედიატრია II 4 IX
გერიატრია 2 IX
გადაუდებელი მედიცინა I და ტოქსიკოლოგია 3 IX
კლინიკური კლერკშიფი II 4 IX

სავალდებულო სასწავლო კურსები VIII სემესტრი

11 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პედიატრია I 5 VIII
მეანობა 5 VIII
ინფექციური დაავადებები I 6 VIII
უროლოგია 3 VIII

სავალდებულო სასწავლო კურსები VII სემესტრი

14 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ნევროლოგია I 8 VII
ქირურგია II 8 VII

არჩევითი სასწავლო კურსი VI სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ნუტრიციოლოგია 2 VI

სავალდებულო სასწავლო კურსები VI სემესტრი

4 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგოლოგიის საფუძვლები 4 VI
ქირურგია I 8 VI
სამედიცინო რადიოლოგია 4 VI
ეპიდემიოლოგია და მტკიცებითი მედიცინა 3 VI
კლინიკური უნარ-ჩვევები 4 VI

სავალდებულო სასწავლო კურსები V სემესტრი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა 7 V
ფარმაკოლოგია II 6 V
პარაზიტოლოგია 4 V
ბიოეთიკა და დეონტოლოგია 2 V
ოპერაციული ქირურგია 2 V

სავალდებულო სასწავლო კურსები IV სემესტრი

4 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამედიცინო მიკრობიოლოგია II, იმუნოლოგია, ვირუსოლოგია 6 IV
პათოლოგია I 11 IV
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის მენეჯმენტი 11 III
კომუნიკაცია მედიცინაში 2 IV
ფარმაკოლოგია I 4 IV

არჩევითი სასწავლო კურსები III სემესტრი

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მედიცინის ისტორია 2 III
სამედიცინო ეკოლოგია 2 III

სავალდებულო სასწავლო კურსები III სემესტრი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ადამიანის ფიზიოლოგია II 6 III
ბიოქიმია II 6 III
სამედიცინო მიკრობიოლოგია I 6 III
პირველი ნაბიჯი მეცნიერებაში 2 III

სავალდებულო სასწავლო კურსები II სემესტრი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ჰისტოლოგია II 6 II
ადამიანის ფიზიოლოგია I 5 II
ბიოქიმია I 5 II
მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა 3 II
კლინიკური კლერქშიფი I 2 II
უცხოური ენა 2 5 II

სავალდებულო სასწავლო კურსები I სემესტრი

30 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ანატომია I I
ციტოლოგია, ემბრიოლოგია, ჰისტოლოგია I, 7 I
ბიოფიზიკა 2 I
სამედიცინო ქიმია 2 I
უჯრედის ბიოლოგია 5 I
ინფორმატიკა 2 I
უცხოური ენა 1 5 I