არ მსურს გამოწერა

სწავლება

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს კონკურსს გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველებისთვის 2018/19 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის.

მოთხოვნები გაცვლითი პროგრამის მონაწილეების მიმართ:

-

  • მაღალი აკადემიური მოსწრება (მინიმუმ 75 ქულა (GPA 2.2+))
  • ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა (შეიძლება დადასტურდეს საერთაშორისო სერტიფიკატით - TOEFL, IELTS და სხვა ან საუნივერსიტეტო ტესტირებით)

-

გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტების შერჩევა მოხდება სამოტივაციო წერილის საფუძელზე.

პრიორიტეტი მიენიჭება სტუდენტებს რომლებიც მიმდინარე სემესტრის სასწავლო კურსები ან მათი ანწილი გაიარეს ინგლისურად/ინგლისურენოვანი ლიტერატურით. 

გაცვლითი პროგრამის მონაწილის სარეგისტრაციო ფორმა: https://goo.gl/oc75ra