არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კონფერენციები

მიმდინარე სტუდენტური კონფერენციები

30 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის 17

ბიანუალური საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISSC 2019- ისთვის სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.