არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU კურსდამთავრებულის ფინანსური შეღავათი

SEU კურსდამთავრებულის ფინანსური შეღავათი არის სეუ-ს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულის წამახალისებელი ფინანსური შეღავათი, რომელიც გამოიყენება სეუ-ს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის.

SEU-ს კურსდამთავრებულის ფინანსური შეღავათით სარგებლობა შეუძლიათ SEU-ს ნებისმიერი საბაკალავრო პრორგამის ნებისმიერი წლის კურსდამთავრებულებს.

SEU-ს კურსდამთავრებულის ფინანსური შეღავათის ოდენობა შეადგენს 200 ლარს სწავლების პირველ სემესტრში.

SEU-ს კურსდამთავრებულის ფინანსური შეღავათი აკლდება სტუდენტის სწავლის საფასურს, სტუდენტი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს კუთვნილი თანადაფინანსების ფულადი ეკვივალენტის მიღება.,3

სპეციალური პირობები სეუ-ს კურსდამთავრებულებისთვის:

პირველივე სემესტრში სეუ გრანტი - ფასდაკლება  200 ლარის ოდენობით!

მეორე სემესტრიდან კი სწავლის შედეგების მიხედვით - მინიმუმ 71 ქულიდან, სემესტრულად სეუ გრანტი - ფასდაკლება  250 ლარის ოდენობით!

მხოლოდ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

მეორე სემესტრიდან სწავლის შედეგების მიხედვით - მინიმუმ 71 ქულიდან, სემესტრულად სეუ გრანტი - ფასდაკლდება  385 ლარი!