სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დოკუმენტაცია

წესდებადებულება

აკადემიური საბჭოს რეგლამენტისამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დებულება

შინაგანაწესისაქმისწარმოების წესი

ეთიკის კოდექსისასწავლო პროცესის რეგულირების წესისაბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქციასამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების წესისტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმებისაგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, გადასინჯვისა და შეწყვეტის პროცედურებიაკადემიური კონკურსის ჩატარებისა და აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესიაკადემიური პერსონალის აფილირების წესისტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიახარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარების პოლიტიკაინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმებიპერსონალის მართვის პოლიტიკაინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკაფინანსური მართვის პოლიტიკაბიზნეს უწყვეტობისა და რისკების მართვის გეგმაერთიანი ღონისძიებების გეგმა ახალი კორონავირუსის (covid-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნითელექტრონული სწავლების განხორციელების წესისაქმეთა ნომენკლატურაპროფესიული განვითარების ტრენინგები