სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

SEU თანადაფინანსება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მფლობელი, ცხინვალის რეგიონიდან, აფხაზეთიდან დევნილი და საინგილოში მცხოვრები ასევე ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტები სეუ-ში პირველი პრიორიტეტით ჩარიცხვის შემთხვევაში სარგებლობენ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს წამახალისებელი ფინანსური შეღავათით.

  • ფინანსური  შეღავათის ოდენობა შეადგენს 740 ლარს, უნივერსიტეტში სწავლის თითოეული წლისათვის.
  • სტუდენტს აქვს ფინანსური შეღავათის მიღების უფლება, არაუმეტეს სწავლის 4 წლის განმავლობაში;
  • ფინანსური შეღავათით სარგებლობის პერიოდში სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს სხვა სახის ფინანსური შეღავათით (სტიპენდიით).
  • ფინანსური შეღავათი  ჩაითვლება სწავლის საფასურში. სტუდენტი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს ფინანსური შეღავათის თანხა სხვა მიზნებისთვის.