არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დეკანის პოზიცია

დეპარტამენტი დეკანატი
გამოცხადების თარიღი 18 ივლისი, 2018
ბოლო ვადა 19 სექტემბერი, 2018

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე

სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი

სამუშაო გრაფიკი: მოქნილი

ანაზღაურება: შეთანხმებით

 

ძირითადი მოვალეობები: 

 • ფაკულტეტის პრესტიჟზე, მის პრეზენტირებაზე,  სტუდენტებისა და აკადემიური კორპუსის მოზიდვაზე ზრუნვა;
 • ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელებაში პროგრამის ხელმძღვანელთა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობის კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
 • შეხვედრების გამართვა სტუდენტებთან, შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად;
 • გამოცდების შედეგების მითითებულ ვადებში მონაცემთა ბაზაში განთავსების მონიტორინგი;
 • სტუდენტების პრაქტიკის გავლის პროცესის და პრაქტიკული გამოცდილების აღიარების ორგანიზება პროგრამის ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით;
 • სტუდენტების სამეცნიერო (საბაკალავრო და სამაგისტრო) ნაშრომების  თემატიკის შეთანხმებისა და კვლევით ნაშრომზე მუშაობის პროცესის ორგანიზება;
 • უზრუნველყოფს საფაკულტეტო კომისიების (საკონკურსო, კვალიფიკაციის მინიჭების, საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომებისა და პრაქტიკის დაცვის) შექმნას და ხელმძღვანელობს კომისიების მუშაობას;
 • პერიოდული ანგარიშების მომზადება ფაკულტეტის აკადემიური კორპუსის მიერ უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარის და სასწავლო რეგულაციების შესრულების თაობაზე;
 • საგრანტო კონკურსებში ფაკულტეტის პერსონალის მონაწილეობის/ჩართულობის ორგანიზება;
 • სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებისთვის დაფინანსების წყაროების მოზიდვაზე ზრუნვა, უნივერსიტეტიდან თუ გარეშე დონორებიდან;
 • ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების გეგმის შემუშავება;
 • ფაკულტეტის ფარგლებში აკადემიური საქმიანობის მონიტორინგი;
 • უნივერსიტეტისა და საგანმანათლებლო პროგრამის ყოველწლიური თვითშეფასება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 •  უმაღლესი განათლება მედიცინის მიმართულებით.
 •  ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა.
 •  საქმიანი კომუნიკაციის წარმოების უნარი (როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით);
 •  ძირითადი კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა (MS office: word, excel, power point ).

 

პიროვნული თვისებები

 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  ორგანიზებულობა;
 •  მოწესრიგებულობა;
 •  პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 •  ეფექტურად მუშაობის უნარი როგორც გუნდთან ერთად, ისე დამოუკიდებლად.


განცხადების წარდგენის პროცესი:
დაინტერესებულმა აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს ქვემოთ მოცემული დოკუმენტები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr@seu.edu.ge

    1.რეზიუმე/CV

    2.დიპლომის ასლი 

    3.სამოტივაციო წერილი 


გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

გასაუბრებაზე მოწვეულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები. დამატებითი ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ: www.seu.edu.ge