არ მსურს გამოწერა

აბიტურიენტებისთვის

საბაკალავრო პროგრამები

SEU-ს ყველა პროგრამა აკრედიტებულია და ფინანსდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტით

პროგრამის კოდი პროგრამის დასახელება ადგილების რაოდენობა
1520101
ტურიზმი ფინანსები მენეჯმენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
917
1520201
ფსიქოლოგია ჟურნალისტიკა საერთაშორისო ურთიერთობები
517
1520202
სამართალი
517
1520203
მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
37
1520204
ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
37

ისწავლე უფასოდ! დაიბრუნე თანხა სრულად! მხოლოდ სეუ-ში უპრეცედენტო სტიმული საუკეთესო განათლებისთვის

სემესტრულად დააგროვე მინიმუმ 91 ქულა და იმავე სემესტრის ბოლოს დაიბრუნე შენი სწავლისათვის გადახდილი ნებისმიერი თანხა სრულად დარიცხული სტიპენდიის სახით ანუ

შენ მიერ გადახდილი სწავლის საფასური,

ან

შენთვის ჩარიცხული სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

ან

სხვა ნებისმიერი დაფინანსება

დაგიბრუნდება სემესტრის ბოლოს დარიცხული სტიპენდიის სახით

აირჩიე სეუ პირველ ნომრად

და პირველივე სემესტრში მიიღე წამახალისებელი

დარიცხული სტიპენდია

თვეში 95 ლარი

მეორე სემესტრიდან კი სტიპენდიას მიიღებ სწავლის შედეგების მიხედვით

გაიუმჯობესე შედეგი ყოველ სემესტრში!

მოინდომე მეტი - მიიღე მეტი

ქულა = სტიპენდიას

სწორი არჩევანი წარმატების დასაწყისია

ეროვნული გამოცდებით SEU-ში ყველა ქართულენოვან პროგრამაზე ჩარიცხვა შეიძლება ნებისმიერი არჩევითი საგნის
მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ლიტერატურა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, სამოქალაქო განათლება, სახ. და გამოყენებითი ხელოვნება, ჩაბარებით

SEU - ყველაზე დიდი და მრავალსტუდენტიანი კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში

დაეუფლე მეორე სპეციალობას

ძირითადი პროგრამის პარალელურად შეგიძლია, გაიარო ერთ-ერთი დამატებითი სპეციალობა, რომელიც ჩაგეწერება დიპლომში:

სწავლის საფასურის გადახდა 12 ნაწილად ან შენთვის ხელსაყრელი გრაფიკით

გაცვლითი პროგრამები - სემესტრულად დააგროვე მინიმუმ 81 ქულა და უნივერსიტეტის დაფინანსებით ისწავლე სემესტრი ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში

დასაქმებულ სტუდენტებს, სპორტსმენებს და ხელოვანებს ექნებათ ინდივიდუალური გრაფიკი და ხელშეწყობა

1 000 000 ლარი სტუდენტური ინოვაციური პროექტების დასაფინანსებლად. სეუ დაგეხმარება შენი სტარტაპის ჩამოყალიბებაში

მეტი მონდომება - ნაკლები გადასახადი

ქულები სემესტრულად ფინანსური შეღავაღი სემესტრში სემესტრის სწავლის გადასახადი
მინიმუმ 55 ქულა 370 1125
მინიმუმ 61 ქულა 445 1050
მინიმუმ 71 ქულა 495 1000
მინიმუმ 81 ქულა 545 950
მინიმუმ 91 ქულა დაიბრუნე თანხა სრულად

გრანტები

ოქროს და ვერცხლის მედალოსანი.

ასევე

50%, 70% და 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მფლობელი,

აგრეთვე

საინგილოდან, სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში მიიღებ “SEU გრანტს” 740 ლარს ყოველწლიურად (4 წლის განმავლობაში 2960 ლარს)

და სწავლის შედეგების მიხედვით დამატებით მიიღე სტიპენდია ან დაიბრუნე შენი სწავლისთვის გადახდილი თანხა სრულად.

უფასო მაგისტრატურა სეუ-ს ბაკალავრიატის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს

800 000 ლარი - მეტი სტიმულისათვის

სახელმწიფო სასწავლო გრანტს “SEU გრანტი”

მოიპოვე სასწავლო გრანტი (50%, 70%, 100%) და დამატებით ყოველწლიურად

მიიღე “SEU გრანტი” 740 ლარის ოდენობით და წლიურად გადაიხადე:

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი შენი გადასახადი SEU-ში
100 % 0
70 % 675
50 % 1125

სეუ სტუდენტებისთვის ყოველწლიურად წამახალისებელი სტიპენდიებისა და გრანტების სახით საშუალოდ 800 000 ლარს გასცემს