სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

აბიტურიენტებისთვის

დასაქმების ხელშეწყობა

SEU - ში სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებასა და მათ კარიერულ წინსვლაზე, კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური ზრუნავს, რომელიც სტუდენტებს სისტემატიურად სთავაზობს:

  • ტრენინგებს;
  • ვორკშოფებს;
  • დასაქმების ფორუმებს წარმატებული კომპანიების მონაწილეობით;
  • სხვადასხვა სახის პროექტებს;
  • ვაკანსიებს;
  • სტაჟირებებს, როგორც სეუში ასევე კერძო თუ საჯარო სექტორში;
  • ინდივიდუალურ კონსულტაციებს.

აღსანიშნავია, რომ SEU კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებლით ტოპ 5 უნივერსიტეტს შორისაა.

Message body empty