სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

აბიტურიენტებისთვის

მხოლოდ SEU-ში

მხოლოდ SEU-ში მოქნილი სალექციო ცხრილი და უნიკალური საგამოცდო სისტემა

სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან “მეგობრული ჯგუფები” - აირჩიონ სასურველი სალექციო ცხრილი, საჭიროებისამებრ შეიტანონ ცვლილება მასში და დაესწრონ ლექციებს მათთვის მოსახერხებელ დროს.


უნიკალური
საგამოცდო სისტემა

SEU ერთადერთი უნივერსიტეტია, სადაც სტუდენტს შეუძლია მსოფლიოში უნიკალური საგამოცდო “LIVE” სისტემის გამოყენებით, ჩააბაროს ნებისმიერი საგნის დასკვნითი გამოცდა, სასურველ საგამოცდო დროს თბილისსა და რეგიონებში, 8 სხვადასხვა საგამოცდო ცენტრში, 8 ქალაქში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, გორი, რუსთავი, თელავი, ახალციხე.

SEU ელექტრონული საგამოცდო სისტემის დანერგვით  წელიწადში 4 000 000 ქაღალდის ფურცელს ზოგავს.

Message body empty