არ მსურს გამოწერა

სტრუქტურა

აკადემიური სტრუქტურა

ვიცე რექტორი
პროგრამის ხელმძღვანელი ვალერი მოსიაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი თენგიზ თაქთაქიშვილი მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი პაატა შურღაია ფინანსების პროგრამის ხელმძღვანელი მალხაზ ღვინჯილია ტურიზის პროგრამის ხელმძღვანელი ბესიკ ლოლაძე სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი მადონა კეკელია ფსიქოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი თინათინ ზაქარაშვილი ჟურნალისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი აკაკი აბზიანიძე საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი გიორგი ციცაგი სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ია წულაია ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი