სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების მიღება

13 ნოემბერი

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი აცხადებს სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების მიღებას პროექტისათვის "რუსეთის ექსპანსია კავკასიაში და საქართველო". აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს ფონდის ონლაინ პუბლიკაციათა სერიას, რომელიც კოლონიური ისტორიულ-პოლიტიკური პარადიგმების დაძლევას ემსახურება, აანალიზებს და ოფიციალური რუსული თვალთახედვისაგან განსხვავებულ ჭრილში წარმოაჩენს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს მე-18 საუკუნიდან დღემდე.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://www.gfsis.org/ge/events/announcement/view/1114

Message body empty