სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები და მონაცემთა ანალიზი SPSS -ის გამოყენებით

17 თებერვალი

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი იწყებს ახალ ტრენინგის „რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები და მონაცემთა ანალიზი SPSS -ის გამოყენებით“ საბაზისო ტრენინგი სტუდენტებს შესაძლებლობას მისცემს გაიაზრონ რაოდენობრივი კვლევის ეტაპები, საფუძვლიანად შეისწავლონ რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზისათვის საჭირო საბაზისო მეთოდები, შეძლონ დიდი რაოდენობის მონაცემთა დამუშავება სტატისტიკურ პროგრამა - SPSS - ში და გამოიყენონ რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი ყოველდღიურ საქმიანობაში.

ტრენინგის მიზანია მონაწილეებმა აიმაღლონ ცოდნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების შესახებ, დაეუფლონ რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის ტექნიკებს სტატისტიკური პროგრამა SPSS-ის გამოყენებით და გააცნობიერონ რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზის მნიშვნელობა და ეფექტიანობა ყოველდღიურ საქმიანობაში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საიტზე. www.sai.ge

დღის წესრიგი

Message body empty