სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია (IPS) 2022

31 ივლისი

გერმანიის ბუნდესთაგი (პარლამენტი) ბერლინის უნივერსიტეტებთან ერთად „საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდიის“ პროგრამის ფარგლებში პოლიტიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს მსოფლიოს უკვე 50 ქვეყნიდან ყოველწლიურად აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას, ადგილზე გაეცნონ გერმანიაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების პროცესს.

პროგრამა გრძელდება 2022 წლის 1 მარტიდან 31 ივლისამდე.

საგანაცხადო საბუთების გამოგზავნა შესაძლებელია 2021 წლის 31 ივლისამდე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: [email protected] (PDF-ფაილების მთლიანი ზომა არ უნდა აჭარბებდეს 15 მბ-ს).

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამისა და საგანაცხადო პროცედურებთან დაკავშირებით იხილეთ გერმანიის ბუნდეთაგის შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.bundestag.de/ips.

Message body empty