სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ბიზნეს დავების საზაფხულო სკოლა

13 ივლისი
თბილისი, წინანდლის 9

13-16 ივლისს SEU ბიზნეს დავების საზაფხულო სკოლას უმასპინძლებს. თუ ხარ ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბიზნესის ან სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი, მაშინ ეს საზაფხულო სკოლა შენთვისაა.  საზაფხულო სკოლა დაიწყება 13 ივლისს (სამშაბათს) და დასრულდება 16 ივლისს (პარასკევს). სრული კურსის გავლის შემთხვევაში გაიცემა სერთიფიკატი.

13 ივლისი, 2021წ. - ბიზნეს დავები სასამართლოში - ტრენერი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე უჩა თოდუა.

 • 10:00 - 10:30 - მონაწილეთა რეგისტრაცია და გახსნის ღონისძიება
 • 10:30 - 12:00 - სასამართლოში ბიზნეს დავების განხილვის სპეციფიკა, ერთგვაროვანი პრაქტიკა და საპროცესო ინსტიტუტების გამოყენების თავისებურებები;
 • 12:00 - 13:00 - სადილის შესვენება;
 • 13:00 - 14:30 - პრაქტიკული მეცადინეობა - საპროცესო დოკუმენტების წარმოება;


14 ივლისი, 2021წ. - ბიზნეს დავები არბიტრაჟში - ტრენერი საქართველოს. არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე სოფიო ტყემალაძე

 • 10:45 - 11:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია
 • 11:00 - 12:30 - თეორიული კომპონენტი - არბიტრაჟში საქმის განხილვის თავისებურებები, საკანონმდებლო რეგულირება, მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები და სხვა საპროცესო ინსტრუმენტები, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების
  ცნობა და აღსრულება;
 • 12:30 - 13:30 - სადილის შესვენება;
 • 13:30 - 15:00 - პრაქტიკული კომპონენტი - საარბიტრაჟო შეთანხმების და სხვა საარბიტრაჟო დოკუმენტაციის შედგენის თავისებურებები.

15 ივლისი, 2021წ. - ბიზნეს დავები მედიაციაში - ტრენერი კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი გოგა კიკილაშვილი

 • 10:45 - 11:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია;
 • 11:00 - 12:30 - თეორიული კომპონენტი - მედიაციის არსი და თავისებურებები, მედიაციის ფორმები, საკანონმდებლო ჩარჩო;
 • 12:30 - 13:30 - სადილის შესვენება;
 • 13:30 - 15:30 - პრაქტიკული კომპონენტი - იმიტირებული მედიაციის პროცესი.

16 ივლისი, 2021წ. - ბიზნეს დავები მედიაციაში - ტრენერი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურისტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს მოწვეული ლექტორი ეკატერინე ახალკაცი

 • 10:45 - 11:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია
 • 11:00 - 12:30 - იძულებით აღსრულებას დაქვემდებარებული დოკუმენტები, აღსრულების ფორმები, სააღსრულებო წარმოების მონაწილეთა უფლება- მოვალეობები
 • 12:30 - 13:30 - სადილის შესვენება
 • 13:30 - 15:00 - პრაქტიკული კომპონენტი - სააღსრულებო საქმისწარმოების დოკუმენტების პროექტის შედგენა
 • 15:00 - 15:30 - დახურვა და სერტიფიკატების გადაცემა�� საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა უფასოა!

ბიზნესის მიმართულების სტუდენტებს რეკომენდირებულია გავლილი გქონდეთ ბიზნეს სამართლის საფუძვლების სასწავლო კურსი.

სარეგისტრაციო ფორმა

Message body empty