სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

გაცვლითი პროგრამა გერმანიის ბადენ-ვიურტემბერგის უნივერსიტეტში (სრული დაფინანსებით)

15 ნოემბერი

ბადენ-ვიურტემბერგის უნივერსიტეტი SEU-ს სტუდენტებისთვის აცხადებს სტიპენდიას 1 სემესტრით ამ უნივერსიტეტში სწავლის სურვილის მქონე ბიზნესის, მენეჯმენტის და ტურიზმის მენეჯმენტის პროგრამის სტუდენტებისთვის.

  • სწავლების ენა: ინგლისური
  • განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 15 ნოემბერი

სტიპენდია ითვალისწინებს ყოველთვიური ცხოვრების ხარჯს. სტუდენტი ასევე თავისუფლდება სწავლის გადასახადისგან ბადენ-ვიურტემბერგის უნივერიტეტში.

საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:

  1. სამოტივაციო წერილი (რატომ გსურთ გერმანიაში და ჩვენს უნივერსიტეტში ჩამოსვლა?)
  2. სარეკომენდაციო წერილი (უნივერსიტეტიდან)
  3. ნიშნების ფურცელი
  4. გერმანული ან ინგლისური ენის ცოდნის სერთიფიკატი (არ ქონის შემთხვევაში ჩაგიტარდებათ ტესტირება)
  5. სააპლიკაციო ფორმა

სტიპენდიაზე დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ გვერდზე:

იხილეთ დამატებით ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, მიმართეთ SEU-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს [email protected]

სწავლის ან კვლევისთვის საზღვარგარეთ ყოფნის გარდა,ბადენ-ვიურტემბერგის სტიპენდიის მფლობელებს აქვთ შესაძლებლობა განავითარონ თავიანთი პიროვნული უნარები და მიიღონ საერთაშორისო დონის სტანდარტების სწავლის შესაძლებლობა სხვადასხვა კულტურისა და წარმომავლობის მქონე სტუდენტებთან ერთად.

Message body empty