სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

თეორიული ცოდნიდან პრაქტიკამდე - რაში ეხმარება სტუდენტებს ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კლინიკა?

23 ივნისი
17:30

23 ივნისს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს იურიდიული ფაკულტეტის ორგანიზებით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გამართავს შეხვედრას: თეორიული ცოდნიდან პრაქტიკამდე - რაში ეხმარება სტუდენტებს ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კლინიკა?

შეხვედრის მიზანია, სტუდენტების ინფორმირება ეთიკის კომისიის კლინიკის შესახებ, რომელიც პრაქტიკული სასწავლო კომპონენტია და მიმდინარეობს მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისთვის. ეთიკის კომისიის კლინიკა შესაძლებლობას აძლევს SEU-ს სტუდენტებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში გაიარონ სტაჟირება და პრაქტიკაში შეისწავლონ ადვოკატის პროფესიული ეთიკა. 

ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან, მონაწილეობს ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - კონსტანტინე გელაშვილი და ეთიკის კომისიის აპარატის იურისტები - თამარ ხუბულური, მედეა ინასარიძე, რომლებიც ეთიკის კომისიის კლინიკის კურსდამთავრებულებს გადასცემენ სერტიფიკატებს.

დრო: 17:30 საათი.

ეთიკის კომისიის კლინიკის შესახებ, ვიდეო რგოლი ხელმისაწვდომია ბმულზე:

https://www.youtube.com/watch?v=5eXTSy1dvAY&t=4s

ეთიკის კომისიის კლინიკის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://bit.ly/3HPELeP

დარეგისტრირდი 

 

 

Message body empty