სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

წიგნის: „ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები“ პრეზენტაცია

21 ივლისი
თბილისი, წინანდლის 9 17:00 სთ

21 ივლისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში გაიმართება SEU-ს ასოცირებული პროფესორის თამარ ავალიანის წიგნის: „ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები“ პრეზენტაცია.

უმცირესობათა უფლებების კონსტიტუციურ რანგში აყვანა ნიშნავს მისდამი განსაკუთრებულ პატივისცემას, არამხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ მთელი საზოგადოების და მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.

თამარ ავალიანის მიერ განხორცილებული კვლევა, უმცირესობათა უფლებების მრავალმხრივობიდან გამომდინარეობს და იგი ემსახურება არამხოლოდ აკადემიურ და სამეცნიერო მიზნებს, არამედ ახალგაზრდა თაობის, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას და მათი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამყარებას. მეორეს მხრივ კი იგი გამოხატავს SEU-ს პასუხისმგებლობას, სწავლებითა და კვლევით მხარი დაუჭიროს საზოგადოებაში ტოლერანტობის განვითარებას და მუდმივად იყოს ჩართული მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პროცესებში.

Message body empty