არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი

09 ივლისი, 2019

16-21 ივლისს, სეუ-ს ახალ კამპუსში, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაგისტრანტი ვალდებულია გამოცხადდეს დაცვაზე შესაბამისი პროგრამისთვის გათვალისწინებულ დღესა და დროს.

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილებად, მიმართულებების მიხედვით:

ადამიანური რესურსების მართვაგანათლების ადმინისტრირება(უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება) საბანკო საქმესამართალისოციალური ფსიქოლოგიაგანათლების ადმინისტრირება(ზოგადი განათლების ადმინისტრირება)