არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ტრენინგი OSCE გამოცდების სადგურების ორგანიზებასა და შეფასების ფურცლების შემუშავებაზე

13 აგვისტო, 2020

SEU-ს მედიცინის სკოლის ინიციატივით, ჩატარდა ტრენინგი OSCE გამოცდის სადგურების ორგანიზებასა და შეფასების ფურცლების შემუშავებაზე.

ტრენინგს ესწრებოდნენ კლინიკური სასწავლო კურსების ხელმძღვანელები, დაიგეგმა განახლებული პროგრამის სილაბუსების მიხედვით OSCE-ს გამოცდის სტრუქტურა და შეფასების კომპონენტები.