არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU Academia.edu-ზე დარეგისტრირდა

08 ოქტომბერი, 2020

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU უკვე დარეგისტრირებულია Academia.edu-ზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამიერიდან აღნიშნულ სოციალურ ქსელზე ანგარიშის შექმნისას და სამეცნიერო ნაშრომების ატვირთვისას უკვე შესაძლებელია "საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU"-ს მითითება.

Academia.edu წარმოადგენს აკადემიურ წრეებში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და გამოყენებად სოციალურ ქსელს, რომელიც ხელს უწყობს სამეცნიერო ინფორმაციის გაცვლას.