არ მსურს გამოწერა

ფინანსური პოლიტიკა

შეღავათები სეუ-ს წარჩინებულ კურსდამთავრებულთათვის

სპეციალური პირობები სეუ-ს წარჩინებული კურსდამთავრებულებისთვის:

პირველივე სემესტრში სეუ გრანტი - 500 ლარის ოდენობით!

მომდევნო სემესტრიდან სწავლის შედეგების მიხედვით - მინიმუმ 71 ქულიდან, სემესტრულად კი სეუ გრანტი - 250 ლარი! 

მხოლოდ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

მეორე სემესტრიდან სწავლის შედეგების მიხედვით - მინიმუმ 71 ქულიდან, სემესტრულად სეუ გრანტი - ფასდაკლდება  385 ლარი!