სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო

seutrainingcenter@seu.edu.ge

+995 555 29 63 28