სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

GCSD აცხადებს საგრანტო კონკურსს - საკონსულტაციო შეხვედრა 5 ნოემბერს Zoom-ის ონლაინ პლატფორმის საშუალებით

05 ნოემბერი
zoom.us 13:00

"საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი" (GCSD) ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით 2020 წლიდან ახორციელებს ოთხწლიან პროგრამას "ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება". პროგრამის მიზანია საქართველოში ყველა ფორმის ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა, ასევე საზოგადოების მედეგობის ამაღლება და სახელმწიფოს შესაძლებლობების გაძლიერება.  

ამ მიზნით, GCSD აცხადებს საგრანტო კონკურსს. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 20 ნოემბერი.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ასევე საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. გრანტის ფარგლებში დაშვებული ღონისძიებებია: სადისკუსიო პლატფორმების შექმნა, ინოვაციური საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა, შესაძლებლობების გაძლიერებისა და საგანმანათლებლო აქტივობები და სხვა.

5 ნოემბერს 13:00 სთ-ზე Zoom-ის ონლაინ პლატფორმის საშუალებით გაიმართება ონლაინ საკონსულტაციო შეხვედრა. რეგისტრაცია შესაძლებელია ელ-ფოსტაზე: [email protected]

საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში:

grant-competition ANNEX ANNEX 2

Message body empty