სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ჩატარდა მასტერკლასი "პრაქტიკული რჩევები დამწყები მკლევარებისთვის  ფსიქოლოგიაში"

11 ივნისი, 2021

10 ივნისს, საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ უმასპინძლა შეხვედრას "პრაქტიკული რჩევები დამწყები მკლევარებისთვის - ფსიქოლოგიაში". შეხვედრას ესწრებოდნენ ფსიქოლოგიით დაინტერესებული აბიტურიენტები და სტუდენტები.

მასტერკლასს გაუძღვა მაია მაისურაძე - სოციალური ფსიქოლოგი და მკვლევარი. აღსანიშნავია, რომ ქალბატონი მაია მაისურაძე სხვადასხვა დროს დასაქმებული იყო, როგორც მკვლევარი და ექსპერტი შემდეგ ორგანიზაციებში: აშშ-ს დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო, გაეროს განვითარების პროგრამა, GOPA Worldwide Consultants GmbH და ა.შ.

ქალბატონმა მაიამ კვლევით დაინტერესებულ ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს მისცა საინტერესო და პრაქტიკულ რჩევები, იმ პირველი ნაბიჯების შესახებ, რომელიც მათთვის ახალ და საინტერესი სფეროში - კვლევაში - მნიშვნელოვანია.