სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები

09 სექტემბერი, 2021

სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარებულ აკადემიურ კონკურსში კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

სოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • ინა შანავა;

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • მარიამ გვილავა;

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამაზე:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • ნინო ჩერქეზიშვილი;
 • თორნიკე რაზმაძე;
 • მარიამ ადამაშვილი;

ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე:

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე

აღრიცხვა ანალიზისა და აუდიტისმიმართულებით:

სოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნინო ჭოველიძე;

ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე

ეკონომიკის მიმართულებით:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • ნანა გულიკაშვილი;

ფინანსების საბაკალავრო პროგრამაზე:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • ლია პიტიურიშვილი;

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე:

სისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • ნინო ლეთანძე;

საბაკალავრო პროგრამა ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები ბიზნესში

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით:

სოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

 • მზია კიკნაძე;
 • ნანა ნოზაძე