სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შიდა მობილობა

20 სექტემბერი, 2022

გამოცხადდა 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა.

მობილობის ვადები: 2022 წლის 22 სექტემბრიდან 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

სტუდენტებს, ვისაც გსურთ ისარგებლოთ შიდა მობილობით და გადახვიდეთ თქვენთვის სასურველ პროგრამაზე (ერთი საფეხურის ფარგლებში), გამოაგზავნეთ მითითებულ ვადაში ელექტრონული განცხადება emis.seu.edu.ge-ს პირადი გვერდიდან (ელ. კანცელარია > ახალი განცხადების შექმნა > აირჩიე შიდა მობილობა).