სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები

23 სექტემბერი, 2022

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი, საბაკალავრო პროგრამა)

ასოცირებული პროფესორი
•ლელა ბიჭიაშვილი
ასისტენტ პროფესორი
•ირაკლი პეტრიაშვილი

მენეჯმენტი (საბაკალავრო პროგრამა)

ასოცირებული პროფესორი
•ბონდო გასვიანი
•თამარ ბიჭიკაშვილი

ფინანსები (საბაკალავრო პროგრამა)ქვემიმართულება - ფინანსური აღრიცხვა, აუდიტი

პროფესორი
•მურად ნარსია

ქვემიმართულება - ინვესტიციები, ფინანსური ბაზრები

ასოცირებული პროფესორი
•ნონა ქავთარაძე

მიმართულება - ეკონომიკა:

პროფესორი
▪ჯამლეტ ჯანჯღავა
ასოცირებული პროფესორი
▪ნინელი თევდორაშვილი

მიმართულება - მათემატიკა :

ასოცირებული პროფესორი
▪ლალი ქელბაქიანი
▪იოსებ ფოჩხუა

ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა)

ქვემიმართულება - კულტურული ტურიზმი

ასოცირებული პროფესორი
•მაია ღვინჯილია

ქვემიმართულება - აგროტურიზმი, გარემოს დაცვა

ასოცირებული პროფესორი
•ლანა მზარელუა

საბანკო საქმე (სამაგისტრო პროგრამა)

ქვემიმართულება - ფინანსური სისტემის ზედამხედველობა და რეგულირება

პროფესორი
•ლია ელიავა

ქვემიმართულება - საერთაშორისო ფინანსები, საბანკო რისკმენეჯმენტი

პროფესორი
•ვალერი მოსიაშვილი

ქვემიმართულება - ფინანსური აღრიცხვა საფინანსო დაწესებულებებში

ასოცირებული პროფესორი
•ნელი სესაძე

ადამიანური რესურსების მართვა (სამაგისტრო პროგრამა)

ასოცირებული პროფესორი
•ნინო დიდიშვილი

Message body empty