სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ში გაიმართა შეხვედრა თემაზე: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხები“

26 იანვარი, 2023

25 იანვარს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენელმა ისაუბრა პერსონალური მონაცემების დამუშავების ზოგად საკითხებზე - მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივ საფუძვლებზე, მონაცემთა დამუშავების პრინციპებზე, მონაცემთა უსაფრთხოებაზე და მონაცემთა სუბიექტის უფლებებზე.

Message body empty